คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"กรมการค้า" ภายในคุมเข้มราคาสินค้า

อธิบดีกรมการค้าภายใน บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงปีใหม่ขณะนี้ยังปกติ โดยกรมการค้าภายในได้ส่งสายตรวจกำชับผู้ประกอบการ ห้างร้านให้ปิดป้ายแสดงราคากระเช้าปีใหม่ให้ชัดเจน รวมถึงวันหมดอายุสินค้า หากพบกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเริ่มออกตรวจตั้งแต่ช่วงนี้ถึงหลังปีใหม่ เช่นเดียวกับราคาอาหารในปัจจุบันที่พบว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขายราคาไม่ตรงกับป้ายที่แสดงถือว่ามีความผิดพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในยังได้เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อพัฒนายกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน คาดว่าตลาดน้ำคลองลัดมะยมหลังเปิดเป็นตลาดประชารัฐแล้วจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มอีก 700,000-1,200,000บาท จากปัจจุบันอยู่ที่6-8ล้านบาท/เดือน และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10-20% ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน ผ่านการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เศรษฐกิจท้องถิ่น
image beaconimage beaconimage beacon