คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ผบ.ตร.สั่งเร่งดำเนินคดี คนร้ายป่วนปัตตานี

กรมการแพทย์ฯ ขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนองนโยบายรัฐบาล ขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและโครงการเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ประชุมโครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และโครงการเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัด โดยขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้บูรณาการขับเคลื่อนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้านอุปสงค์ มียุทธศาสตร์การตลาดนำการค้าสินค้าสมุนไพรและสมุนไพรแปรรูป 4 สินค้า รวมถึงมีฐานข้อมูลสินค้าสมุนไพร ด้านวัตถุดิบ มีตลาดกลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เกิดศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ด้านการวิจัยและพัฒนา สารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพร สำหรับต่อยอดในการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงสร้างเครือข่าย เพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายฐานการผลิตสมุนไพร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon