คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กรมขนส่งฯ เปิดยื่นข้อเสนอเดินรถเส้นทางใหม่

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเดินรถปรับอากาศเส้นทางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 13 บาทรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เชิดชัย สนั่นศรีสาคร ระบุ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางอนุมัติให้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยขยายเวลาเปิดรับคำขอ เพื่อพิจารณาหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถเส้นทางดังกล่าว จนถึงวันที่ 8 ม.ค.2561สำหรับรถโดยสารที่นำมาให้บริการต้องเป็นรถปรับอากาศ ขนาด 21-30 ที่นั่ง กำหนดอัตราค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 13 บาทต่อคนต่อเที่ยว โดยเส้นทางดังกล่าวจะรองรับการขยายตัวในการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนในชุมชนเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง
image beaconimage beaconimage beacon