คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"ปู พงษ์สิทธิ์" ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต "50 ปี คำภีร์ ผีโรงเย็น" กะทันหัน

"กรมทางหลวง" แจงกรณีสนามกีฬา 7 จังหวัด

อธิบดีกรมทางหลวง ธานินทร์ สมบูรณ์ บอกว่า ประเด็นการสร้างสนามกีฬา 7 จังหวัด นั้น เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและการกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องจักรกลการก่อสร้างและบุคลากรในการดำเนินการ จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงให้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรกลการก่อสร้าง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการก่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 7 แห่ง และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติจำนวน 1 แห่ง ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมทางหลวงจะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบเบิกแทนกันจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรายโครงการในแต่ละปี และตามระเบียบของทางราชการ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon