คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนติวานนท์

กรมป่าไม้แจกที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้กว่า 6 แสนไร่

กรมป่าไม้จัดสรรที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้กว่า 6 แสนไร่ เบื้องต้นแจกไปแล้วกว่า 2แสนไร่ พร้อม ส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาการรุกป่าเพิ่มใหม่นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้กำหนดเป้าหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพทั่วประเทศใน 58 จังหวัด 122 พื้นที่ รวมประมาณ 625,319 ไร่ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 48 พื้นที่ รวม 261,452 ไร่ ภาคกลาง 19 พื้นที่ รวม 140,857 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 พื้นที่ รวม 166,359 ไร่ และภาคใต้ 20 พื้นที่ รวม 56,650 ไร่ โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปจัดที่ดินให้กับประชาชน ในเบื้องต้นอนุญาตไปแล้ว 39 พื้นที่ รวม 194,014 ไร่ มีประชาชนได้ประโยชน์ 24,000 ราย โดยเมื่อจัดที่ดินแล้วรัฐบาลจะเข้าไปพัฒนาที่ดิน จัดหาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันรักษาป่าด้วย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon