คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เฟิ่งหวง" เมืองโบราณกลางขุนเขาและสายน้ำ

"กรมป่าไม้" เร่งหาที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ บอกว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าร้อยละ 40 // นอกจากการดำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่าแล้ว ตอนนี้กรมป่าไม้เร่งกำหนดแผนงานส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการกันไม้ในป่าสมบูรณ์// ทั้งนี้ความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศเมื่อปี 2557 มีมากถึง 58 ล้านตันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านตันในภาย 19 ปี ขณะที่ยังขาดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจอีกกว่า 20 ล้านไร่ // จึงต้องการให้มีการปลูกไม้มีค่า ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของเกชน ในพื้นที่หน่วยงานราชการ รวมถึงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่สามารถตัดขายได้

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon