คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "ไอ้น๊อต" ขาใหญ่ย่านบางนา พร้อมยาบ้าร่วมแสนเม็ด

"กรมวิทย์ฯ" พัฒนาห้องแลปตรวจเชื้อก่อโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย บอกว่า ในปี 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้ทำการตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษทางชีวโมเลกุล ด้วยชุดตรวจ Salmonella Real time PCR ในผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง OTOP และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินประสิทธิภาพและวางแผนจะนำไปใช้เป็นวิธีทางเลือกที่มีความรวดเร็ว และมีความไว และความถูกต้องต่อไปปัจจุบันมีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อที่มีความเสี่ยงในการก่อโรค ที่มากับอาหารเพิ่มขึ้นทั่วโลก หน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกจำเป็นต้องเฝ้าระวัง ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่มีการระบาดของโรค เทคนิคการตรวจแบบ Real time PCR จะทำให้สามารถจัดการควบคุมโรคได้รวดเร็วขึ้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าอาหาร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon