คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กรมอนามัยแนะซื้ออาหารไหว้สารทจีน ต้องสด-ใหม่

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ไหว้สารทจีนมีสุขภาพดี ต้องเลือกซื้ออาหารปลอดภัย แนะประชาชนเลือกซื้อเป็ด-ไก่ ต้องสดใหม่รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา บอกว่า ในวันสารทจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า ทำให้มีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้และนำไปบริโภคจำนวนมาก การเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหาร จึงเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหลังจากบริโภคอาหาร ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจำนวน 11,092 คน และผู้ป่วยท้องเสียจำนวน 101,146 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะทั้งนี้การเลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ให้ปลอดภัย จึงควรเลือกซื้ออาหารจากร้านค้า ตลาด หรือแหล่งจำหน่ายที่สะอาด มีสุขลักษณะที่ดี หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
image beaconimage beaconimage beacon