คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

กระทบหนัก กฎหมายแรงงานต่างด้าว

สภาอุตสาหกรรมตรังเผย กฎหมายต่างด้าวฉบับใหม่ กระทบภาคอุตสาหกรรมและเกษตร กระทบกำลังผลิตลดทันที 30% และเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง อดิศร ตันเองชวน บอกว่า บทลงโทษของพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ถือว่าหนักสำหรับผู้ประกอบการ โดยทันทีที่ประกาศใช้ ก่อนเลื่อนออกไป 180 วัน ใน 4 มาตรา ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของจังหวัดตรังทันที โดยผู้ประกอบการเลือกที่จะส่งแรงงานกลับ และแรงงานบางส่วนตัดสินใจกลับด้วย ทำให้กำลังการผลิตลดลงทันที 30 % และเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานภาคการผลิตและภาคการเกษตรในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าภาครัฐต้องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว แต่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่ไม่ให้นายจ้างเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว เพราะก่อนจ้างงาน นายจ้างต้องออกเงินให้แรงงานต่างด้าวก่อนคนละ 18,000 - 20,000 บาท เมื่อ ทำงานจึงหักเงินที่ออกให้ แต่ พ.ร.ก.ใหม่ กำหนดให้นายจ้างเก็บเงินที่ออกให้แรงงานก่อนกลับมีความผิด ทำให้นายจ้างขาดทุนอย่างหนัก ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก หากขาดแคลนแรงงาน ผลที่ตามมาคือผลิตสินค้าไม่ทัน จึงอยากจะให้รัฐบาลทบทวน พ.ร.ก.บางมาตรตราที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon