คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"กระบี่" ขอเก็บพระเมรุมาศจำลองเป็นอนุสรณ์สถาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นายวิชัย คัมภีร์ปรีชา บอกว่า ทางจังหวัดกระบี่ เตรียมประสานกับทางสำนักพระราชวัง เพื่อขออนุญาตเก็บรักษา ดูแล พระเมรุมาศจำลอง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณสวนสาธารณะธาราเทศบาลเมืองกระบี่ ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน และมอบหมายให้เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นผู้ดูแล เนื่องจากพระเมรุมาศจำลอง ของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ในสถานที่ งดงาม สมพระเกรียติ ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้ ก็จะต้องทำการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ประกอบ ลวดลายต่างๆ ของโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นายวิชัย คัมภีร์ปรีชา บอกว่า ทางจังหวัดกระบี่ เตรียมประสานกับทางสำนักพระราชวัง เพื่อขออนุญาตเก็บรักษา ดูแล พระเมรุมาศจำลอง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณสวนสาธารณะธาราเทศบาลเมืองกระบี่ ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน และมอบหมายให้เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นผู้ดูแล เนื่องจากพระเมรุมาศจำลอง ของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ในสถานที่ งดงาม สมพระเกรียติ ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้ ก็จะต้องทำการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ประกอบ ลวดลายต่างๆ ของโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น
image beaconimage beaconimage beacon