คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
วินาทีลูกลิงเวอร์เว็ต หวนคืนสู่อ้อมอกแม่

"กรุงเทพโพลล์" ถอดบทเรียน "ธัมมชโย"

โพลล์ เผยบทเรียนที่ชาวพุทธได้จาก กรณี "พระธัมมชโย" มากที่สุดคือ การนำความศรัทธาของชาวพุทธมาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัดในรูปของการทำบุญ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องการทำบุญโดยเห็นบุญเป็นสินค้าจ่ายเยอะได้บุญเยอะกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ถอดบทเรียนพระธัมมชโย : วิกฤตการณ์สั่นคลอนพระพุทธศาสนา" จากข้อมูลประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาพุทธ 1,075 คนบทเรียนที่ชาวพุทธได้รับจาก กรณี "พระธัมมชโย" มากที่สุด 25.9 % คือ การนำความศรัทธาของชาวพุทธมาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัดในรูปของการทำบุญ รองลงมา 24.9 % คือแสดงให้เห็นว่าชาวพุทธมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาน้อยมากจึงง่ายที่จะคล้อยตามและหลงใหลศรัทธา และ 21.1 % คือการปล่อยให้มีการปลูกฝังคำสอนที่ผิดบิดเบือนการสอนพระธรรมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเรื่องที่กระทบต่อแนวคิดและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจาก"กรณีธรรมกาย" ชาวพุทธ 63.5 % ระบุว่าเกิดความเข้าใจผิดเรื่องการทำบุญโดยเห็นบุญเป็นสินค้าจ่ายเยอะได้บุญเยอะ รองลงมา 51.3 % ระบุว่าใช้การตลาดเข้ามาบริหารวัด ซึ่งขัดต่อพระพุทธศาสนาที่เน้นความเรียบง่าย และ 50.6 % ระบุว่า สร้างค่านิยมที่ "หวังผลดลบันดาล" มัวเมาอยู่ในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ส่วนความกังวลต่อวิถีแห่งศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 54.6 % ระบุว่ากังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ 45.4 % กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดส่วนเรื่องที่อยากให้มีการปฏิรูปในวงการพุทธศาสนาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด 35.8 % ระบุว่า ให้ยึดและเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา27.7 % ระบุว่า พระภิกษุควรประพฤติตามวินัยสงฆ์ การอันใดไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ควรยุ่ง และ 10.2 % ระบุว่าให้กลั่นกรองผู้เข้ามาบวชเรียนอย่างเคร่งครัด

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon