คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ก.ล.ต.ชี้ "หมอเสริฐ" ต้องจ่ายค่าปรับภายใน 14 วัน

ก.ล.ต.แจ้งนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และพวกจ่ายค่าปรับ 499.45 ล้านบาทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันส่งหนังสือแจ้ง ซึ่งบุคคลทั้ง 3 สามารถเข้าสู่กระบวนการสู้คดีตามขั้นตอนได้ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. รพี สุจริตกุล ระบุ เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือไปยังนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ บมจ.การบินกรุงเทพ โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท โดยต้องชำระค่าปรับภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันส่งหนังสือแจ้ง ซึ่งบุคคลทั้ง 3 สามารถเข้าสู่กระบวนการสู้คดีตามขั้นตอนได้ ส่วนการแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบมจ.การบินกรุงเทพ และบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon