คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สรรพากรชี้ตลาดรายได้ 18 บ.ไม่ผิดปกติ

ก.ล.ต.ลงดาบ "โสภณพนิช" ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น

ก.ล.ต.ลงดาบผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 5 ราย รวมถึงตระกูลโสภณพนิช สั่งปรับเป็นเงินรวม 3.75 ล้านบาท ข้อหาใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิตและผู้ถือหุ้นใหญ่ รวม 5 ราย คือ นายฉัตรชัย โชตนาการ นายเชิดชู โสภณพนิช บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด บมจ.กรุงเทพประกันภัย และนายชัย โสภณพนิช กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้นบมจ. กรุงเทพประกันชีวิต โดยให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 3.75 ล้านบาท และส่งคืนผลประโยชน์รวม 1.75 ล้านบาทผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย ได้ทำบันทึกยินยอมรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง และปฏิบัติตามบันทึกยินยอมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ขณะเดียวกันนายชัย โสภณพนิช ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2560

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon