คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

กลุ่มแรงงานเล็งขอปรับขึ้นค่าแรง

หอการค้า เผยสำรวจแรงงานต้องการปรับค่าแรงเป็น 410 บาทต่อวัน ในอีก3ปี พร้อมขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัยบอกว่า การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในอนาคตของแรงงานไทย ร้อยละ 86.7 เห็นควรให้มีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ส่วน ร้อยละ 55.8 เห็นว่าควรปรับขึ้นทุกปี และร้อยละ 26.5 ให้ปรับขึ้นตามภาวะค่าครองชีพ โดยในอีก 3 ปี ข้างหน้าแรงงานส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 410 บาทต่อวัน แต่หากมีการปรับขึ้นค่าแรงและส่งผลทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ซึ่งอาชีพรับจ้างร้อยละ 44.6 จะไม่สามารถรับได้ เพราะยังกังวลต่อเศรษฐกิจของประเทศ,รายได้ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้กลุ่มแรงงานยังต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ,การได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon