คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

ก.ศึกษา ทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน

รมช.ศึกษาธิการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน เพราะการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน จุดที่5ของจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน ในการร่วมกันแก้ไข โดยจุดแข็งและโอกาสของทั้ง4จังหวัดที่นำเสนอ เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนโดยเล็งเห็นความสำคัญว่า การศึกษาคือชีวิต การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon