คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

กองทัพบก ลงนาม mou ร่วมกับ ม.เกษตรฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางทหาร สู่การผลิตใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทัพบก โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นฉบับที่ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกกองทัพบก ทางด้านวิชาการและด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาสำหรับการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งนี้ มีผลงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางทหารและนำไปสู่สายการผลิตใช้งานในกองทัพแล้ว เช่น การพัฒนาออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนัก กระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1ขนาด155 มิลลิเมตร รวมทั้งการพัฒนาการผลิตกระสุนส่องวิถีโดยใข้ปลอกกระสุนเหลือใช้รอง ศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาาตร์ ผู้คิดค้นโครงการ อุปกรณ์เสริมกระสุนส่องวิถีจากปลอกกระสุนเหลือใช้ และทางเลือกสำหรับปืนพกสั้นเพื่อลดการสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ กล่าวว่า ได้พัฒนาสูตรทางเคมีของดินระเบิดของกระสุนส่องวิถีให้มีประสิทธิภาพ โดยกระสุนส่องวิถีมีลำแสงเพียง 1 วินาที ทำให้กำลังพลเห็นตำแหน่งของเป้าได้อย่างชัดเจน และให้เทียบเท่ากระสุนนำเข้าจากต่างประเทศแต่ขณะนี้โครงการถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่สามารถยืดความยาวของกระสุนได้ตามต้องการ ขณะนี้จึงอยู่ที่ขั้นตอนการพัฒนาเพื่อใช้จริง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon