คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กังขา "โฮมสเตย์" ในลำธาร จ.น่าน

นักท่องเที่ยว กังขา"โฮมสเตย์" ในลำธาร จ.น่าน เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากแค่ไหน และการก่อสร้างได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือไม่นักท่องเที่ยวรายหนึ่ง เพิ่งเดินทางกลับจากท่องเที่ยว ทีรอ.บ่อเกลือ จ.น่าน และพบว่า "โฮมสเตย์" ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน และอำเภอปัว ไปทางบ่อเกลือใต้ และทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับบ่อเกลือ ที่พักมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภทคือ แบบบ้านกระท่อม และแบบกระโจม มีลำธารอยู่ด้านล่างๆนักท่องเที่ยวรายนี้ ขอให้เนชั่นทีวี เป็นสื่อกลางช่วยตรวจสอบว่า ที่พักแบบกระโจม มีลำธารอยู่ด้านล่างๆ รวมถึงการสร้างสะพานไม่ไผ่ขวางลำธารต้นสายแม่น้ำว้า ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ หรือไม่เราตรวจสอบ พบว่า เมื่อปี 2558 กรมเจ้าท่า ให้จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ที่จะปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ ของแม่น้ำดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาต จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ำสาธารณะตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งบทบัญญัติความตามมาตรา 117 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นบัญญัติไว้ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าท่า"และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติไว้ข้างต้นว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอกแก้ไขหรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดการกระทำการดังกล่าว" ซึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัด คือแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่กรณีเดียวกันนี้ เคยเกิดปัญหาขึ้นเมื่อปี 2558 ชาวบ้านตำบลบ้านปง และตำบลน้ำ
image beaconimage beaconimage beacon