คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กัมพูชาเปิดให้แรงงานพิสูจน์สัญชาติ 3 ม.ค.เป็นต้นไป

ทางการกัมพูชาเปิดให้แรงงานกัมพูชาสามารถเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 โดยให้นายจ้างและแรงงานกัมพูชาขอรับคิวเพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปอธิบดีกรมการจัดหางาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ บอกว่า ทางการกัมพูชาแจ้งว่าแรงงานกัมพูชาสามารถเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติได้ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2561 ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร วันละ 650 คน สำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาจังหวัดสงขลา เปิดวันที่ 4 ม.ค.2561 ดำเนินการได้วันละ 550 คนโดยขอให้นายจ้างและแรงงานกัมพูชาขอรับคิวเพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2560ล่าสุดตอนนี้ มีแรงงานที่ต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติมีจำนวนทั้งสิ้น 616,282 คน ขณะนี้พิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 171,598 คน คงเหลือ 444,684 คน
image beaconimage beaconimage beacon