คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"การรถไฟฯ" แจงยกเลิกรถไฟฟรี

รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ บอกว่า เพื่อให้การช่วยเหลือของกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เป็นไปอย่างแท้จริงและตรงจุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากรัฐทั้ง 11.6 ล้านคน จึงขอยกเลิกตั๋วรถไฟฟรีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้โดยจะให้วงเงินใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯแทน เชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและทั่วถึง และช่วยให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณและเป็นไปตามจริงของการใช้ด้วย
image beaconimage beaconimage beacon