คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

การเลือกตั้งเยอรมนี กับกระแสการเมืองขวาจัด

ตอนนี้กระแสการเมืองฝ่ายชาตินิยมสุดโต่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับเยอรมนีที่กำลังจัดการเลือกตั้งใหญ่อยู่ในวันนี้ แล้วกระแสความนิยมนี้จะส่งผลต่อการเมืองและการเลือกตั้งของเยอรมนีอย่างไร พาท่านผู้ชมไปฟังความเห็นของ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯตอนนี้กระแสการเมืองฝ่ายชาตินิยมสุดโต่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับเยอรมนีที่กำลังจัดการเลือกตั้งใหญ่อยู่ในวันนี้ แล้วกระแสความนิยมนี้จะส่งผลต่อการเมืองและการเลือกตั้งของเยอรมนีอย่างไร พาท่านผู้ชมไปฟังความเห็นของ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon