คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กาฬสินธุ์เริ่มหนาว สินค้าเกษตรมีราคาขึ้น

กาฬสินธุ์เริ่มหนาวสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น พริกกาฬสินธุ์เผ็ดจี๊ดจากราคากิโลกรัมละ 50 บาทพุ่งขึ้นกิโลละ 70บาทราคาสินค้าภาคการเกษตรที่กาฬสินธุ์ หลังน้ำลดและอากาศเริ่มหนาวเย็นพืชหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้น โดยที่ตลาดค้าส่งและปลีกรายใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีพืชผักสวนครัวราคาสูงขึ้นหลายรายการ ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าที่ควร ซึ่งแม่ค้าอ้างว่ามีผลผลิตน้อยเริ่มหายาก เพราะพื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วม ประกอบกับเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นจากการสำรวจตลาดครั้งนี้ นายวินัย เนตรวงศ์ พ่อค้าผักตลาดเกษตร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พืชสวนครัวมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาพริกสวน ขยับราคาจากเดิมกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 70 บาท กะหล่ำปลีขายยกถุงปกติถุงละ 50-60 บาท ปัจจุบันขายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท เทียบเท่าราคาเนื้อหมูสด ส่วนมะนาวก็ขยับราคาขึ้นเป็นขายลูกละ 2 บาท นอกจากนี้ราคาพืชสวนยังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาขึ้นทุกรายการแต่ก็ยังดูปริมาณว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนหรือไม่จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ราคาอาหารจานเดียวในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่จานละ 25-30 บาท จะขยับเพิ่มเป็นจานละ 30 บาท เป็นอย่างต่ำที่จะกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนขณะที่ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมสุ่มตรวจตราชั่ง และตรวจเช็กราคาสินค้าในตลาดทุกชนิด เพื่อป้องกันปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสด อาหารทะเล ซึ่งก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน
image beaconimage beaconimage beacon