คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ก.เกษตรฯ ดันมาตรการประกันรายได้ชาวสวนยาง

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร ระบุ วันจันทร์นี้ จะเชิญประชุมผู้ประกอบการมาหารือ ทั้งรายเล็ก กลางและใหญ่ เพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยจะเพิ่มมาตรการจูงใจให้ และเตรียมนำมาตรการประกันรายได้เกษตรกรสวนยางที่ 60 บาทต่อ กก.เข้าที่ประชุม ครม. พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับพื้นที่ปลูกจริง เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือเอกชนเทสต็อกมาเข้าโครงการเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร ระบุ วันจันทร์นี้ จะเชิญประชุมผู้ประกอบการมาหารือ ทั้งรายเล็ก กลางและใหญ่ เพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยจะเพิ่มมาตรการจูงใจให้ และเตรียมนำมาตรการประกันรายได้เกษตรกรสวนยางที่ 60 บาทต่อ กก.เข้าที่ประชุม ครม. พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับพื้นที่ปลูกจริง เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือเอกชนเทสต็อกมาเข้าโครงการ

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon