คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ศึกไทยลีก2018 นัดที่3 "การท่าเรือ" ดวล "ราชบุรี"

"ก.แรงงาน"เร่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการ

กระทรวงแรงงานเตรียมร่วมมือกับ2 สถาบัน 3 สมาคม ตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านวิชาชีพของคนพิการในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืนนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานใช้กลไก "ประชารัฐ" เพื่อให้คนพิการมีงานทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดความมั่นคงในชีวิต ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยและสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านวิชาชีพของคนพิการในประเทศไทย หรือ JOB COACH THAILAND CENTER โดยศูนย์นี้จะตอบโจทย์ปัญหาการจ้างงานคนพิการ และการประกอบอาชีพของคนพิการ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon