คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"พล.ต.ต ฐิติราช" พร้อมแถลงสรุปคดี 28 กพ

ก.แรงงาน เตรียมติดดาว แรงงานมีฝีมือ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเดิมติดดาว 3 ดวง แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรมว.แรงงาน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล บอกว่า กระทรวงแรงงานได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินโครงการแรงงานติดดาว เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้แรงงานทุกระดับเข้าสู่การพัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถ และรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการในการจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการด้วย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon