คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ก.แรงงาน เผยยอดการจ้างงาน ปี 60

กระทรวงแรงงาน เปิดเผยยอดการจ้างงาน ปี ๒๕๖๐ พร้อมผลักดันการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เน้นการทำงานเชิงรุก สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงผลการประชุมกระทรวงแรงงาน บอกว่า ว่า สถานการณ์การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ว่า อัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน จํานวนทั้งสิ้น 10,695,748 คน เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ปี 2559 พบว่ามีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 2.45 สำหรับอัตราการวางงานอยู่ที่ร้อยละ 1.3 เมื่อวิเคราะห์ประมาณการว่างงานเดือนพฤศจิกายน 2560 จะลดลงเหลือร้อยละ 0.8 //ส่วนยนโยบายด้านคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงแรงงานสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่แรงงานนอกระบบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ
image beaconimage beaconimage beacon