คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ก่อนจะเป็นก๊าซธรรมชาติ

กว่าจะได้ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีกระบวนการมากมายหลายขั้นตอน และกระบวนการเหล่านี้เริ่มต้นที่แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทย ... 6 โมงเช้า พนักงานที่แท่นบงกชใต้ เริ่มทำงาน เก็บตัวอย่างปิโตรเลียม เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพไปยังกรุงเทพฯ ก่อน 7 โมงเช้า ไปติดตามชีวิตการทำงานของคนบนแท่น กับคุณปรชัญา อรเอกกว่าจะได้ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีกระบวนการมากมายหลายขั้นตอน และกระบวนการเหล่านี้เริ่มต้นที่แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทย ... 6 โมงเช้า พนักงานที่แท่นบงกชใต้ เริ่มทำงาน เก็บตัวอย่างปิโตรเลียม เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพไปยังกรุงเทพฯ ก่อน 7 โมงเช้า ไปติดตามชีวิตการทำงานของคนบนแท่น กับคุณปรชัญา อรเอก
image beaconimage beaconimage beacon