คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ขนส่งนครปฐม ตรวจเข้มข้นรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่

ขนส่งนครปฐม ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ทุกสถานีขนส่ง ทุกจุดจอด รถพร้อม คนพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ขนส่งจังหวัดนครปฐม นำโดยนายพงศ์ธนา แววรัตน์ และ พ.อ.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ เสธ.บก.ควบคุม พล.ร.๙ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจการ ออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถ เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกำหนดมาตรการเข้มข้น 7 วัน ก่อนเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 21-27 ธ.ค.นี้ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม (เอกชน) และจุดจอดต้นทาง-ปลายทาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่นครปฐม จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดจอดตลาดนครชัยศรี จุดจอดรถโรงเรียนการบินกำแพงแสน และจุดจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เป็นการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และคนขับรถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยมีมาตรการการตรวจสอบบริเวณสถานีโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารนครปฐม ป้องกันมิให้รถโดยสารผิดกฎหมายมารับ-มาส่งผู้โดยสาร การเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร พนักงานขับรถทุกคนต้องมีค่าแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม มีความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยมีการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
image beaconimage beaconimage beacon