คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ขนส่งยะลา คุมเข้มรถโดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่

เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถโดยสาร สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งตรวจสิ่งผิดกฏหมาย ที่อาจฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่นายพงศ์ศักดิ์ ศิริพันธุ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ออกตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถโดยสาร ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ และสารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ โดยตรวจสิ่งผิดกฏหมาย ที่อาจฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่ขนส่งไปพร้อมกับรถโดยสารสาธารณะในช่วงนี้พร้อมทั้งตรวจสิ่งผิดกฏหมาย ที่อาจฉวยโอกาสปีใหม่ขนส่งไปพร้อมกับรถโดยสารสาธารณะ และการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ทั่วประเทศตลอดการเดินทาง หากพบพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ หรือมีการกระทำผิดกฎหมาย สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง จะพิจารณาลงโทษพนักงานขับรถ รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งยังมีความผิดและต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดทั้งหมดด้วยหากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย หรือขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง เบอร์โทรศัพท์ 0-7323-1022 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584
image beaconimage beaconimage beacon