คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ขอสินเชื่อจ่ายฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้เกษตกรลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท พบว่าที่โคราชเริ่มมีผู้สนใจมาเข้าโครงการหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ในวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ แห่งละ 5,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบ เข้าสู่วันนี้เป็นวันที่ 2 บรรยากาศที่ ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาขอสินเชื่อกันบ้างแล้ว ขณะที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา นายกฤษณ์ จันทร์หอม บอกว่า ในส่วนของ ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบในจังหวัดทั้งหมด จำนวน 37 สาขา ครอบคลุมทั้ง 32 อำเภอ พบว่าเกษตรกรที่ได้รับข่าวสาร เริ่มมายื่นเอกสารและหลักฐานขอกู้สินเชื่อบ้างแล้ว ส่วนในต่างอำเภอก็คาดว่าจะเริ่มตื่นตัวหลังจากทราบข่าวการอนุมัติจากรัฐบาล คาดว่าจะมีเกษตรกรให้ความสนใจมายื่นความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมาก โดยผู้ที่จะมากู้สินเชื่อนี้ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือเป็นเกษตรกรตัวจริง เป็นผู้มีรายได้ทางการเกษตรหรือรายได้อื่นที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1 คน โดยสามารถกู้สินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน กำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ 5 ปี เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเรียนบุตร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ดังนั้นหากเกษตรกรที่สนใจ สามารถนำเอกสารและหลักฐาน พร้อมบุคคลค้ำประกัน มาแจ้งความประสงค์กู้สินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทั้ง 37 สาขา ทั่วจังหวัดนครราชสีมา

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon