คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ขั้นตอน 4 ระดับปลดล็อกทางการเมือง

ขณะที่รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ออกมาชี้แจงขั้นตอนการปลดล็อกพรรคการเมือง ตามกรอบระยะเวลา 4 ระดับ ก่อนยกเลิกทั้งหมดในปีหน้ารองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย วิษณุ เครืองาม บอกว่า คำสั่ง คสช. มีเนื้อหาโดยสรุปจะปลดล็อก 4 ระดับ คือช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2560 จนถึงวันที่ 1 มี.ค. 2561ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 เม.ย. 2561ช่วงที่ 3 ตั้งแต่เดือน เม.ย.เป็นต้นไปก่อนที่จะถึงช่วงที่ 4 คือการยกเลิกประกาศ คสช.และคำสั่งทั้งหมดที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเลือกตั้งอย่างเสรีรองนายกฯ บอกว่า การปลดล็อกทั้งหมดอยู่ที่ คำสั่งข้อสุดท้ายที่จะออกมา ขณะนี้ไม่สามารถกำหนดเป็นวันที่ได้เพราะติดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางอย่างส่วนการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนตัวคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรค การเมืองเก่ายังไม่สามารถทำได้ จะต้องรอให้มีการปลดล็อกก่อน แต่มีความจำเป็นสามารถขออนุญาตกับ คสช.ได้ ส่วนการประชุมเพื่อตั้งพรรคของพรรคการเมืองใหม่นั้นสามารถทำได้ เพราะไม่เกี่ยวกับการปลดล็อกด้าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป กล่าวว่า จากการหารือกับคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาให้รีเซตให้ทุกพรรคการเมืองเท่าเทียมกัน แต่ต้องการให้ทุกพรรคการเมืองสามารถดำเนินการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ทันกรอบเวลาในเดือน พ.ย. 2561 ตามที่นายกฯ ประกาศไว้
image beaconimage beaconimage beacon