คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

ขายกิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพิ่มรายได้

เกษตรกรชาวสวนมะม่วง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ทาบกิ่งตอป่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มีลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขายต้นละ 100 บาท เพิ่มรายได้ในการขายกิ่งพันธุ์อีกทางหนึ่งด้วยที่สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ของคุณเฉลิมชัย เชาวลิต อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ในพื้นที่ 11 ไร่ โดยปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 10 ไร่ 330 ต้น และปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 อีก 1 ไร่ 50 ต้น ปลูกมาแล้ว 8 ปี ในช่วงนี้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองรุ่นแรก ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดขายส่งให้กับลูกค้าไปหมดแล้ว เช่นเดียวกับมะม่วงรุ่นที่ 2 ก็มีการจองล่วงหน้าไว้หมดแล้ว โดยทางจังหวัดสงขลาจะทำการขยายผลให้สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ของคุณเฉลิมชัยฯเป็นสวนต้นแบบให้เกษตรที่สนใจจะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ได้มาเรียนรู้และทาบกิ่งขณะนี้มีเกษตรกรสั่งกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเข้ามาเป็นจำนวนมาก // ในการทาบกิ่งจะต้องเตรียมตอป่า ใช้เวลา 1 เดือน ก็สามารถขยายได้ 1,000 กิ่งขณะนี้กำลังขยายพื้นที่เพื่อปรับเตรียมต้นกล้า รับรองคุณภาพ มาจากสายพันธุ์แท้แน่นอน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon