คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ขายสับปะรดภูเก็ตจวน ผวจ. ราคาเปิดลูกละ 15,430 บาท

เปิดขายสับปะรดภูเก็ตออร์แกนิค จากแปลงจวนผู้ว่าฯ ราคาลูกละ 15,430 บาท มีเพียง 9 ลูกที่ดีที่สุด ภายใต้แคมเปญ"อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เปงอ๊าน"กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ พร้อมคัดอีก 100 ลูกจากสวนต่างๆ ขายลูกละ 1,543 บาท เพื่อใช้เป็นของขวัญของฝากช่วงตรุษจีนแปลงสับปะรดภูเก็ตออร์แกนิค จวนผู้ว่าฯ ภูเก็ต ซึ่งกำลังออกผลเป็นจำนวนมาก และจะมีการคัดเลือกสับปะรดจำนวน 9 ผล ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าฯ เข้าร่วมแคมเปญ"อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เปงอ๊าน"(กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) โดยเปิดขายราคาผลละ 15,430 บาท และจะถูกบรรจุไว้ในกล่องที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ระดับโลก Ms.ludmila letnikova พร้อมด้วยจี้ทองคำมงคลรูปสับปะรด 2 สลึง และผู้ว่าฯ จะเป็นคนมอบให้ด้วยตัวเองด้วยในขณะที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตยังได้คัดสรรสับปะรดอีกจำนวน 100 ผล มาจำหน่ายในราคาผลละ 1,543 บาท เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสับปะรดภูเก็ต และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สับปะรดภูเก็ตเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น คาดจะส่งมอบให้กับผู้จับจองเป็นเจ้าของสับปะรดภายใต้แคมเปญดังกล่าวได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนตรุษจีนปี 2561นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการครอบครองพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตลดน้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีสูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรดภูเก็ตได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีของผลไม้แห่งอันดามัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่มีลักษณะผลทรงกระบอก ขนาดใหญ่ ตาลึก รสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนผลที่กรอบมาก ทำให้มีเสน่ห์เฉพาะ และยัง ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือGI (Geographical Indication) ระบบการจัดการคุณภาพGAP (Good Agricultural Practices) สำคัญคือ ต้องมีความปลอดภัยไร้สารเคมี โดยเน้นที่เกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก และต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสับปะรดภูเก็ตผ่านระบบ QR Code ด้วยขณะที่นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ"สับปะรดภูเก็ต"แคมเปญ"อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน"(กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) ด้วยการเปิดจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูกๆ ละ 1,543 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา และได้มีการส่งมอบก่อนวันตรุษจีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานั้นซึ่งแคมเปญดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถสร้างรายได้มากกว่า 300,000 บาท จากความสำเร็จดังกล่าวจึงได้จัดแคมเปญ อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 ซึ่งความพิเศษในปีนี้ ทางบริษัทประชารัฐฯ ภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าฯ เปิดพื้นที่บริเวณแปลงสับปะรดภูเก็ตออร์แกนิค จวนผู้ว่าฯ ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการด้วย"นายวีระชัย กล่าวอีกว่า การจัดแคมเปญ อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน :เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตแท้ ซึ่งเหลือพื้นที่ปลูกเพียง 2,200 ไร่ และมีผลผลิตปีละประมาณ 7 ล้านผล ให้คงอยู่ต่อไป โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนา, ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตแท้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน, เป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added )ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และความเป็นมงคล ตามความเชื่อของชาวภูเก็ตที่ว่าการใช้สับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของการไหว้บูชาช่วงตรุษจีน จะช่วยให้มีโชคลาภตามชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยนของสับปะรดว่า "อ่องหลาย" ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ประโยชน์ จุดเด่น และคุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดภูเก็ตที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปได้ด้วย เช่น น้ำสับปะรด พายสับปะรด เป็นต้น ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสับปะรดภายใต้แคมเปญดังกล่าวในครั้งนี้คาดว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท โดยจะนำไปใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และจัดหาจุดจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตแท้ด้วย
image beaconimage beaconimage beacon