คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ขึ้นธงเหลือง 8 ชุมชนหาดใหญ่ ระวังน้ำท่วม

เทศบาลนครหาดใหญ่เปลี่ยนธงสัญลักษณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากธงเขียวเป็นธงเหลือง คลองอู่ตะเภาและคลองภูมินาถดำริ เตือนพื้นที่ 8 ชุมชนระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องและทำให้ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาและคลองภูมินาถดำริหรือคลองระบายน้ำ ร.1 เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องเปลี่ยนธงบนป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากธงเขียวเป็นธงเหลืองซึ่งอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่8 ชุมชนที่อยู่ตลอดแนวคลองทั้งสองคลองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมประกอบด้วย1.บริเวณชุมชนจันทร์วิโรจน์2.ชุมชนจันทร์ประทีป3.ชุมชนรัตนวิบูลย์4.ชุมชนเทศาพัฒนา5.ชุมชนคลองระบายน้ำที่ 16.ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน7.ชุมชนตลาดพ่อพรหม8.ชุมชนศาลาลุงทองและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะที่ประชาชนตัวเมืองหาดใหญ่ต่างตื่นตัวและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในคลองทั้งสองคลองอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากยังมีมวลน้ำที่ไหลมาจากคลองอู่ตะเภาตอนบนทั้งในพื้นที่ อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง และลำคลองสาขา อย่างต่อเนื่องรวมทั้งฝนที่ยังคงลงมาตลอด
image beaconimage beaconimage beacon