คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คณะกรรมการปฏิรูปฯ เสนอยกเลิกนำเข้า 3 สารเคมี

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ สั่งกรมวิชาการสรุปข้อมูล หลังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอยกเลิกนำเข้าสารเคมี 3 ชนิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ระบุ ได้สั่งให้กรมวิชาการเกษตรรายงานความชัดเจนกรณีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเตรียมพิจารณาระงับการนำเข้าสารเคมีการเกษตร 3 ชนิด คือ ไกลโคเสต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส โดยนำความเห็นภาคเกษตรกรมาพิจารณาด้วย เพราะมีทั้งผู้ที่เห็นว่า สารเคมีดังกล่าวยังมีความจำเป็น และผู้ที่คิดว่าควรยกเลิกหลังจากนั้นจะสรุปแนวทางการดำเนินงาน หากเกินอำนาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงฯจะเสนอเรื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาต่อไป
image beaconimage beaconimage beacon