คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

คนส่วนใหญ่ฟันธง ปรองดองไม่สำเร็จ

หลังจากที่มีการเชิญพรรคการเมือง เชิญกลุ่มการเมืองร่วมพูดคุยแสดงความเห็น หาแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดมีผลสำรวจออกมา ประชาชนส่วนใหญ่ 49% ฟันธง การปรองดองไม่สำเร็จ"กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "จุดใด? บนเส้นทางความปรองดองของรัฐบาล" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน จำนวน 1,288 คน ระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า 37.2% คิดว่าสถานการณ์แนวทางความปรองดองของรัฐบาลมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี รองลงมา 33.9% ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรม และ 24.7% มีความล่าช้าเพราะมีอุปสรรคมีความเห็นต่างกันส่วนคำถามที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดการสร้างความปรองดอง โดยการลดหย่อนโทษแทนการนิรโทษกรรม 47.3% ไม่เห็นด้วย อีก 47.0% เห็นด้วยขณะที่ 49.8% ไม่เห็นด้วย กับการตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสร้างความปรองดองที่มาจากคู่ขัดแย้งทางการเมือง เพราะกรรมการแต่ละฝ่ายจะเข้าข้างฝ่ายตัวเอง อีก 44.3% เห็นด้วย เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ปัญหา จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความปรองดองอย่างรวดเร็วเมื่อถามว่า รัฐควรเน้นปฏิรูปในเรื่อง 60.5% กระบวนการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น รองลงมา 54.6% กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การสองมาตรฐาน และ45.7% พรรคการเมือง นักการเมืองสุดท้ายแล้วเส้นทางความปรองดองของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ 49.9 % ระบุว่า ไม่สามารถปรองดองได้เพราะความเห็นของแต่ละฝ่ายขัดแย้งกันเหมือนเดิม43.7% ประสบความสำเร็จทุกฝ่ายยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน อีก 6.4%ไม่แน่ใจ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon