คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ผบ.ตร.สั่งเร่งดำเนินคดี คนร้ายป่วนปัตตานี

คพ.ปรับแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

กรมควบคุมมลพิษ ปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อลดก๊าชเรือนกระจกรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ บอกว่า การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกเข้าสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกในการลดก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน ที่ผ่านมา คพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน และประชาชนต่อไป

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon