คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คมนาคมงัด 7 มาตรการ แก้ปัญหาฝุ่นละออง

คมนาคมออก 7 มาตรการ แก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน สั่งตรวจสภาพรถโดยสาร ขสมก.ทุกคัน ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน ห้ามใช้รถควันดำเด็ดขาด พร้อมปรับเครื่องยนต์ใช้ไบโอดีเซล บี 20 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ จากการประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด เพื่อหามาตรการเร่งด่วนรับมือสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ได้ข้อสรุปรวม 7 มาตรการ คือ 1.ให้กรมการขนส่งทางบกจัดทีมตรวจสภาพรถทั้งหมด 16 ชุด เพื่อตรวจรถโดยสารควันดำในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และตรวจสอบรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน โดยต้องไม่มีรถโดยสาร ขสมก. ที่มีควันดำให้บริการโดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือภาคเอกชนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศดำเนินการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนรอบอายุกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาควันดำในทันที 2.ให้ขสมก.ปรับเครื่องยนต์เพื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เพื่อลดมลพิษทันทีในวันที่ 15 มกราคม 2562 จำนวน 815 คัน และดำเนินการอีก 1,260 คันภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมการดำเนินงานปรับปรุงสภาพการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซล B20 ทั้งสิ้น 2,715 คัน และให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันก่อนรอบปกติ เพื่อช่วยในการลดมลพิษ รวมถึงการเร่งประสานขอรับรถ NGV ในส่วนที่เหลืออีก 119 คัน เพื่อให้บริการประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล และให้ขสมก.เร่งจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาด 2,188 คัน ประกอบด้วย รถโดยสาร NGV รถไฮบริด รถไฟฟ้าหรือรถ EV เพื่อแก้ปัญหาระยะต่อเนื่อง 3.สำหรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีเหลือง และสีชมพู ในพื้นที่ถนนสำคัญ 5 เส้นทาง คือ ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รามอินทรา รามคำแหง และศรีนครินทร์ ให้ขอความร่วมมือผู้รับเหมางดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งานถมดิน ในช่วงวันที่ 16-22 มกราคม 2562 รวมถึงเข้มงวดมาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน และเร่งคืนพื้นผิวจราจร 4. มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แก้ปัญหาฝุ่นละอองบริเวณที่จราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยเฉพาะด่านบางขุนเทียน โดยติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่หน้าด่านเก็บเงินทุกด่านเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองสะสมอย่างถาวร 5.ให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทุกพื้นที่ โดยให้เข้มงวดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และใช้ผิวจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหารถติด 6.ให้กรมเจ้าท่า ประสานผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำให้ตรวจสอบการใช้เครื่องยนต์เรือโดยสาร และ7. ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า รฟฟท. ออกมาตรการเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เช่น พิจารณาลดอัตราค่าจอดรถ รวมถึงมาตรการทางการตลาด เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการเพิ่มขึ้น

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon