คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คมนาคมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

รัฐมนตรีช่วยคมนาคม มอบนโยบายกรมการขนส่งทางบก สั่งรณรงค์เข้มข้นให้ไทยเป็นประเทศไม่ติด 1 ใน 10 ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้มอบนโยบายผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก โดยระบุว่าได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกรณรงค์อย่างเข้มข้น เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ที่มีประชาชนเดินทางด้วยระบบรถสาธารณะและขนส่งอื่น ๆ จำนวนมาก โดย ตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุในอนาคตหลังจากช่วงที่ผ่านมามีองค์กรระหว่างประเทศระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งกระทรวงคมนาคมเห็นว่าในอนาคตสถิติดังกล่าวต้องการให้กรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าหมายรณรงค์และให้ผลสำเร็จที่ประเทศไทยต้องไม่ติด 1 ใน 10 ของประเทศมีผู้เสียชีวิตจากอบัติเหตุบนท้องถนน ปัจจุบันการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนของไทยสภาพถนนมีคุณภาพดีและพัฒนาต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ทันสมัย สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้ คือ รณรงค์สร้างจิตสนำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคม ยังยกตัวอย่างในต่างประเทศคนขับรถสาธารณะ เมื่อทำงานจนเกษียณ การที่ขับรถตลอดชีวิตแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุเลยถือเป็นเรื่องปกติ สิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนขับรถสาธารณะใส่ใจต่อการขับรถสาธารณะทุกวัน โดยคำนึงถึงผู้โดยสารอันดับแรก
image beaconimage beaconimage beacon