คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

"คมนาคม" กางแผนลดอุบัติเหตุทางถนน

รัฐมนตรีคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ บอกว่า ปี 2560 กระทรวงฯ ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัย ฉะนั้นจึงเร่งผลักดันให้เกิดความปลอดภัยทางถนนเพิ่ม โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี 2563 ฉะนั้นหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมวางแผนและกำหนดมาตรการในการพัฒนาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ในระยะอันใกล้ช่วงสงกรานต์ปีนี้ ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวง ได้มีมาตรการที่ดำเนินการทันทีและเห็นผล โดยเป็นมาตรการก่อนเทศกาล ช่วงเทศกาล เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ได้ทันที โดยไม่ให้กระทบหรือกระทบต่อประชาชนน้อยสุด

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon