คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ไฟไหม้ชุมชนบ้านครัว ย่านพระราม 6 เผาวอด 8 หลัง

ครม.ขยายสิทธิผู้ประกันตน ม.40

ครม.เห็นชอบขยายสิทธิผู้ประกันตนม.40 แรงงานนอกระบบ ใช้สิทธิ"บัตรทอง"ได้ ระบุเสียชีวิตค่าทำศพ 4 หมื่นบาทพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีแรงงาน บอกว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ โดยเฉพาะร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ...และ.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ตลอดจนร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม โดยร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ รวมถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แก่ เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มเป็นวันละ 300 บาท กรณีเสียชีวิตค่าทำศพ 40,000 บาท และยังสามารถใช้สิทธิการรักษาบัตรทองได้อีกด้วย

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon