คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวบ้าน ร้องแขวงการทางทิ้งงาน ทำฝุ่นเข้าบ้าน

ครม.อนุมัติงบประกันภัย'ข้าว' 1.8 พันล้าน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ระบุ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,841 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีประจำปี 2560 โดยปีนี้มีเป้าหมายขั้นต่ำ 25-30 ล้านไร่ ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยปีนี้จะมีวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 1,260 บาทต่อไร่ จากเดิม 1,111 บาทต่อไร่ สำหรับ 6 ภัยธรรมชาติ คือ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ยกเว้นภัยศัตรูพืช โรคระบาด จะได้รับเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจาก 555 บาทต่อไร่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ระบุ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,841 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีประจำปี 2560 โดยปีนี้มีเป้าหมายขั้นต่ำ 25-30 ล้านไร่ ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยปีนี้จะมีวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 1,260 บาทต่อไร่ จากเดิม 1,111 บาทต่อไร่ สำหรับ 6 ภัยธรรมชาติ คือ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ยกเว้นภัยศัตรูพืช โรคระบาด จะได้รับเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจาก 555 บาทต่อไร่

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon