คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

ครม.อนุมัติ 9 แนวทางตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ระบุ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ข้อ เพื่อให้มีความโปร่งใส เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่จะช่วยให้นักการเมืองไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้เหมือนในอดีต เช่น การนำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็นมาใช้ในการแต่งตั้ง ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ระบุ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ข้อ เพื่อให้มีความโปร่งใส เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่จะช่วยให้นักการเมืองไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้เหมือนในอดีต เช่น การนำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็นมาใช้ในการแต่งตั้ง ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon