คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

"ครม."ไฟเขียว รับโอน "มานัส" นั่ง ผอ.พศ.

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ แถลงว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติ รับโอนนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนใหม่ซึ่งนายมานัส ปัจจุบันอายุ 59 ปี จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2561 โดยจบการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สาขา Master of Arts (Sociology) University of Poona สาธารณรัฐอินเดีย//เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon