คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สื่อเยอรมัน ตีข่าว "ซีเก้" แยกทางราชบุรี

คลองข้าวตอกแห้งกระทบปลูกผัก

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องคลองข้าวตอก ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาน้ำในคลองแห้งขอดจนน้ำขาดเป็นช่วงๆ สภาพภายในคลองน้ำแห้งจนเห็นผืนดินกลางลำคลอง เหลือเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็กบริเวณที่เป็นจุดที่เป็นบ่อลึก เกษตรกรและชาวบ้าน ต้องต่อท่อสูบน้ำ ที่เหลืออยู่ในบ่อน้ำ เพื่อนำน้ำขึ้นไปใช้ในการทำการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้น้ำในลำคลอง เพื่อยึดอาชีพ การปลูกพืชผัก สวนครัว ตลอดทั้งสองฝั่งลำคลองที่มีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากสำหรับคลองข้าวตอกถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงกลาง และตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร เป็นคลองที่เป็นคลองสายหลัก ที่ปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด แต่หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งน้ำในคลองแห้งขอดลงจนขาดเป็นช่วงเหลือเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็กส่งผลต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร ที่สร้างรายได้ประจำวัน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon