คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยกระดับเตือนภัย ภูเขาไฟสินาบุง เป็นสีแดง

คลองภูมินาถดำริ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับพสกนิกรชาว อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อคลองระบายน้ำสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า "คลองภูมินาถดำริ" มีความหมายคือคลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริขุดขึ้น" ซึ่งสายคลองแห่งนี้เป็นคลองที่ช่วยทำให้อำเภอหาดใหญ่รอดพ้นจากภัยน้ำท่วม ไปติดตามจากรายงานของคุณสุพิชฌาย์ รัตนะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับพสกนิกรชาว อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อคลองระบายน้ำสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า "คลองภูมินาถดำริ" มีความหมายคือคลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริขุดขึ้น" ซึ่งสายคลองแห่งนี้เป็นคลองที่ช่วยทำให้อำเภอหาดใหญ่รอดพ้นจากภัยน้ำท่วม ไปติดตามจากรายงานของคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon