คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

"คลัง" คุมเข้มจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

ปลัดกระทรวงการคลัง สมชัย สัจจพงษ์ บอกว่า กรมบัญชีกลางจะเสนอโครงการลงทุนของรัฐที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป เข้าโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หรือ Cost (คอส) เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดตามโครงการลงทุนได้ เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการทุจริต และการจ่ายเงินใต้โต๊ะส่วนกรณีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งขอออกจาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างบางโครงการสามารถทำได้ เพราะบางแห่งต้องแข่งขันในเชิงพาณิชย์กับภาคเอกชน จึงต้องได้รับการยกเว้นบางกรณี แต่มีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ดูแลไม่ปล่อยให้ดำเนินการเองโดยอิสระ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon