คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "ไอ้น๊อต" ขาใหญ่ย่านบางนา พร้อมยาบ้าร่วมแสนเม็ด

"คลัง" ตัดสิทธิ์ คนจนไม่จริง 7 แสนคน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กฤษฎา จีนะวิจารณะ บอกว่า การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 14 ล้านคน ขณะนี้ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วพบว่า มีชื่อไม่ตรง เสียชีวิตหลังลงทะเบียนประมาณ 1 หมื่นราย //และมีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดอีก 7 แสนคน ซึ่งกลุ่มนี้จะถูกตัดสิทธิออกไปทั้งนี้มาตรการที่จะให้กับผู้มีรายได้น้อย คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้เร็วๆนี้ และจะเริ่มให้สวัสดิการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ขณะที่มาตรการเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการพิจารณารอการสำรวจคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขั้นสุดท้าย เพื่อนำมาคำนวณงบประมาณที่ต้องใช้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon