คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"คลัง" เตรียมเสนอมาตรการช่วยคนจนหลังปีใหม่

------------อ่านต่อ-------------แนวทางมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงคลังจะเสนอแพคเกจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยจะมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ มาตรการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียน / มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว /มาตรการส่งเสริมด้านการศึกษา และ มาตรการส่งเสริมให้มีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับการช่วยเหลือแต่ละคนจะใช้ระบบ Big data และลงพื้นที่สำรวจรายคนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงความต้องการ ซึ่งจะทำให้รู้ข้อมูลเชิงลึกว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงหรือไม่ สาเหตุที่ยังไม่มีงานทำ มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการกว่า 11ล้าน 4 แสนคน ร้อยละ 90 เป็นผู้มีรายได้น้อยจริง และเมื่อได้ข้อมูลก็จะถูกบันทึกในข้อระบบ Big data เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือครั้งต่อไปด้ายผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย บอกว่า ขณะนี้ ได้ส่งแพคเกจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายไดน้อยระยะที่ 2 ให้รัฐมนสตรีว่าการกระทรวงการคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ พิจารณาแล้ว เบื้องต้น เตรียมวงเงินช่วยเหลือของธนาคารออมสินรวมกว่า 12,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ใช้เป็นเงินในการสร้างอาชีพเสริม เช่น การทำธุรกิจแฟรนไชส์ //เปิดร้านค้าสตรีทฟู๊ด // และธุรกิจโฮมสเตย์นอกจากนี้ จะส่งเสริมวินัยการออมให้ผู้มีรายได้น้อย เปิดบัญชีออมทรัพย์เงินฝาก 5 ปี เดือนละ 100-1,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดร้อยละ 3 เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีวินัยในการออมมากขึ้น หรือ ออมก่อนกู้ เป็นการทดสอบความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ในอนาคต หากมีการขอสินเชื่อกับธนาคารจะได้รับการอนุมัติง่ายขึ้นส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดว่าจะใช้โปรดักต์เงินฝากที่มีโครงสร้างลักษณะเดียวกับเงินฝากกองทุนทวีสุข ในการสนับสนุนการออมให้แก่เกษตรกรที่เป็นผู้มีรายได้น้อย แต่อยู่ระหว่างพิจาณราดอกเบี้ย คาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี ขณะที่ด้านสินเชื่อก็จะมีทั้งให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและ สินเชื่อฉุกเฉิน
image beaconimage beaconimage beacon