คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

"คลัง" เร่งติดตั้ง "เครื่องอ่านบัตรประชาชน" ในโรงพยาบาล

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ญาณี แสงศรีจันทร์ ระบุ หลังจากกระทรวงการคลังมีนโยบายว่าให้ใช้บัตรประชาชนเป็นบัตรหลักในการแสดงตนเข้ารับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กรมฯจึงต้องเริ่มติดตั้งเครื่องอ่านบัตรตามโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5,600 เครื่อง โดยใช้งบประมาณ 70 ล้านบาท เพื่ออ่านข้อมูลในบัตรประชาชนของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวประมาณ 6 ล้านราย คาดว่าจะแล้วเสร็จและให้บริการได้ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรองรับการรักษาไว้ประมาณ 7 หมื่นล้านบาทรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ญาณี แสงศรีจันทร์ ระบุ หลังจากกระทรวงการคลังมีนโยบายว่าให้ใช้บัตรประชาชนเป็นบัตรหลักในการแสดงตนเข้ารับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กรมฯจึงต้องเริ่มติดตั้งเครื่องอ่านบัตรตามโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5,600 เครื่อง โดยใช้งบประมาณ 70 ล้านบาท เพื่ออ่านข้อมูลในบัตรประชาชนของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวประมาณ 6 ล้านราย คาดว่าจะแล้วเสร็จและให้บริการได้ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรองรับการรักษาไว้ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon