คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ช่วยรายย่อย

คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ขยายฐานช่วยเหลือรายย่อยทั่วประเทศ เปิดโอกาสกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าร่วมโครงการ เริ่ม 1 มกราคม 2561กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM(แซม) ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ บอกว่า SAM ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารพาณิชย์ พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยวันที่ 1 มกราคม 2561 จะเริ่มเปิดรับกลุ่มลูกหนี้รายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาทั้งที่มีรายได้ประจำ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่ประจำ หรือรายได้อื่น ให้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ได้ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถการชำระหนี้ให้ตรงตามข้อเท็จจริงด้วย เชื่อว่าหลังจากปรับเกณฑ์แล้วจะทำให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้น
image beaconimage beaconimage beacon